Home FR NL Sitemap Documenten Contact Risk Management Kredietverlening Beleggingsadvies Sociaal Bureau Projectbegeleiding Verzekeringsadvies
 
Privacy statement

Eigendom

Welkom op de website van Groep NBA.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.
De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website, hebben een zuiver informatief karakter.
Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Groep NBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden of technische tekortkomingen vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@groepnba.com.
Groep NBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze onjuistheden of technische tekortkomingen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Vertrouwelijkheid

De informatie die via dit document en deze website wordt verspreid, is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Groep NBA.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document en deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Groep NBA of van derden.
De materialen op deze site mogen dan ook slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik worden weergegeven en afgedrukt. Reproductie ervan is te allen tijde verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze site en de gebruikte links kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Groep NBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
Groep NBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site van Groep NBA kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld. Noch de gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform noch de cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht

Groep NBA verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via strikte technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.
In een beperkt aantal gevallen kan de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd worden. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999), betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U kan de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren en u heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot Groep NBA, Gentsesteenweg 67, 8500 Kortrijk.

Koppeling naar andere websites

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Groep NBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Groep NBA kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.groepnba.com, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via info@groepnba.com.
U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.


Laatste wijziging: 1/03/2009


Privacy Statement |  Wettelijke informatie |  Sitemap