Home FR NL Sitemap Documenten Contact Risk Management Kredietverlening Beleggingsadvies Sociaal Bureau Projectbegeleiding Verzekeringsadvies
 
Algemeen VZW's
Alle verzekeringen op maat van uw VZW

Reeds 15 jaar is Groep NBA marktleider in verzekeringen voor VZW’s. Van kaartersvereniging of sportclub tot rusthuis of beschutte werkplaats: duizenden VZW’s vertrouwden hun verzekeringen aan ons kantoor toe, steeds aan de beste voorwaarden dankzij specifieke groepstarieven. Onze jarenlange ervaring en contacten laten ons toe uw risico's correct in te schatten en te verzekeren.

Een polis arbeidsongevallen voor uw personeel, brandverzekering voor gehuurde gebouwen of eigendommen, groepsverzekeringen voor uw personeel,... naast onze unieke vzw-polissen kan u bij ons ook terecht voor alle klassieke verzekeringen. Wij kunnen evenwel ook overweg met de uitzonderlijke zaken die vzw's soms vragen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Elke VZW dient rekening te houden met de samenleving waarin ze participeert. Om het voortbestaan van de vzw op lange termijn te garanderen, dient een goede inschatting te worden gemaakt van de risico’s die de betrokken partijen lopen. Hieronder de belangrijkste deelnemers die de kern uitmaken van deze maatschappelijk sterk relevante sector.

Duizenden vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking van zo’n 40.000 actieve vzw’s dienen sinds de wet van 2005 verplicht te worden verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.  In bepaalde sectoren geldt daarnaast een verplichte dekking voor persoonlijke ongevallen, terwijl deze voor andere vzw’s dan weer een vereiste vormt om erkend te worden als federatie. Voor heel veel vzw’s blijft dit evenwel een vrije keuze.

VZW’s vormen één van de grootste werkgevers met zeer specifieke eigenschappen die om specifieke oplossingen vragen. Zo maakt het personeel van vzw’s bijvoorbeeld meer dan in andere ondernemingen gebruik van een eigen voertuig. Voor bestuurders van vzw’s vormen een polis bestuurdersaansprakelijkheid en een dekking rechtsbijstand dan weer geen overbodige luxe, gezien de vele partijen waarmee ze in aanraking komen (subsidiërende overheden, controleorganen, veranderende wetgeving, kredietinstellingen, mondige burgers,  …). Een groot deel van ons historisch en cultureel patrimonium wordt bovendien beheerd door vzw’s die uiteraard ook voor alle andere “klassieke” verzekeringsproducten bij ons terecht kunnen.

Dankzij de grote diversiteit aan vzw’s begeleid door Groep NBA blijven we alert en vinden we het telkens opnieuw een uitdaging om voor U een op maat uitgewerkte oplossing te vinden.

Vijf goede redenen om voor ons te kiezen


1. Wij bieden unieke verzekeringspolissen op maat van VZW’s.
2. Jarenlange ervaring met de specifieke problematiek van VZW’s.
3. Wij behartigen persoonlijk de schaderegeling en volgen strikt op.
4. Steeds de beste tarieven door vergelijking en volume. 
5. Maatwerk schrikt ons niet af. Geen enkele vzw is immers identiek
.

 

 

Vraag hier een vrijblijvende doorlichting en marktstudie van uw VZW aan. Wij komen graag bij u langs voor advies.

Ons team van vzw-specialisten staat iedere werkdag ter uwer beschikking

 

 

 

 Laatste wijziging: 1/04/2016


Privacy Statement |  Wettelijke informatie |  Sitemap