Onbelast bijklussen een feit – Verenigingswerk

Op 05/07/2018 werd de langverwachte Wet goedgekeurd.

Veel sportverenigingen en andere vzw’s in de vrije tijd-sector juichen deze nieuwe regeling toe, MAAR  momenteel is er nog geen publicatie in het Belgisch Staatsblad hoewel dit nieuwe statuut mogelijk zou zijn vanaf 15/07/2018.

Op vlak van aansprakelijkheidsregeling en de regeling rond een dekking persoonlijke ongevallen is er nog geen duidelijkheid.

Belangrijk is evenwel dat de organisaties die dit statuut willen gaan inschakelen hun polissen zullen moeten aanpassen.

Een vrijwilliger (reeds jaren gekende statuut: vrijwillig, zonder verplichting en onbezoldigd) is immers een ander statuut dan Verenigingswerk, dat wel degelijk gaat om “bijklussen” tegen betaling.

Zodra er meer nieuws is houden wij u op de hoogte !

auteur: Jochen Blondelle – 01/08/018

 

https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13267/wet-onbelast-bijklussen-goedgekeurd

https://www.bijklussen.be/nl/index.html