Groepsverzekering: Portability-wetgeving

Toepassing van de Portability-richtlijn voor de aanvullende pensioenen voor de werknemers vanaf 01/1/2019

Waarover gaat de richtlijn?

De richtlijn 2014/50/EU (de zogenaamde Portability-richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 heeft als doel de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten te bevorderen. Hiertoe wil zij mogelijke belemmeringen op het verwerven en behouden van aanvullende pensioenrechten wegwerken.
Met de wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast.

De belangrijkste aanpassingen aan de Wet op de Aanvullende Pensioenen zijn:

• Onmiddellijke aansluiting

Werknemers die tot een personeelscategorie behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld moeten onmiddellijk aansluiten bij indiensttreding. De aansluitingsvoorwaarden rond leeftijd en/of anciënniteit mogen vanaf 1 januari 2019 niet langer worden toegepast. Werknemers die al in dienst zijn op 1 januari 2019, maar nog niet aangesloten werden, worden aangesloten vanaf 01/01/2019.

• Onmiddellijke verwerving van de pensioenrechten

Vanaf 1 januari 2019 bouwen aangesloten werknemers vanaf hun indiensttreding onmiddellijk aanvullende pensioenrechten op.
Indien uw pensioenreglement geen aansluitingsvoorwaarden bevat en voorziet dat de reserves onmiddellijk verworven zijn, dan verandert er niets.
Als uw pensioenreglement wel aansluitingsvoorwaarden bevat en/of voorziet dat de reserves niet onmiddellijk verworven zijn, dan gelden vanaf 1 januari 2019 bovenstaande aanpassingen omtrent onmiddellijke aansluiting en onmiddellijk verwering van de pensioenrechten.

De aanpassingen zullen automatisch aangepast worden in uw pensioenreglement.

Voor verdere inlichtingen kunt u steeds bij ons terecht.