Beleggingen – diverse acties Patronale, NN, Allianz, …

Patronale

VERHOOGDE RENDEMENTSGARANTIE 1,25% GEDURENDE 8 JAAR.
Tijdelijke aktie Patronale-Life tot eind februari.

Deze maand geniet u voor 8 jaar van de een verhoogde waarborg van 1,25%.
De vorige jaren beloonde Patronale-Life haar klanten met een aantrekkelijke winstdeelname.
Klanten Fructisafe werden in 2018 terug beloond met een globaal rendement van 1,70% .

Heeft jouw bankier een fonds met een minimum gewaarborgd rendement van 1,25%, die je kunt onderschrijven als koppel, met de kans op een jaarlijkse winstdeelname?

VIA FRUCTISAFE GENIET U VAN:
Een degelijke TAK 21 met een garantie van 1,25% gedurende 8 jaar.
De kans op een aantrekkelijke winstdeelname (1,70% in 2017 & 2018).
Intekening als koppel ten voordele van de langstlevende.
Na 8 jaar – vrijstelling van roerende voorheffing én vermogensbelasting (art 21 WIB).

NN Strategy

Tot 29 maart 20191 sluit je een NN Strategy niet-fiscaal2 levensverzekeringscontract af en betaalt NN Insurance Belgium voor jou de premietaks van 2% op je eerste storting van minimum 10.000 euro.

Neem snel contact op met mij of ga voor meer info en de voorwaarden van de actie naar www.nn.be/taxfree.

Allianz

Om 2019 goed in te zetten… een actie 1% gratis taks vanaf 4 februari
Van 4 februari tot en met 30 april biedt Allianz voor nieuwe of bestaande contracten Allianz Invest, Allianz Excellence
en Allianz Excellence Plan de helft van de premietaks (1%) aan voor het deel gestort in tak 23 op voorwaarde dat het
totaal gestorte bedrag minimum 25.000 euro is.

Wat zijn de voorwaarden van deze nieuwe actie?

het bedrag moet in één keer gestort worden
het dossier moet volledig zijn
vervroegde afsluiting van de actie is op elk moment mogelijk
enkel de ontvangstdatum van de storting op onze rekening komt in aanmerking

Generali Belgium

Generali lanceert vanaf 4 februari t.e.m. 29 maart 2019 een taksactie van 2% op de gestorte premies van minimaal € 50.000 op alle Tak 23-contracten van Generali met eenmalige premie.