Groepverzekering – nieuw sectoraal akkoord in PC 200

Binnen het paritair comité 200 is er op 01/07/2019 een sociaal akkoord ondertekend voor de periode 2019-2020.

De krachtlijnen zijn de volgende:

  1. Koopkrachtstijging van het brutoloon met 1,1% vanaf 1 september 2019. De stijging kan ook worden verleend onder de vorm van een andere loonsverhoging of gelijkwaardig voordeel;
  2. Verlenging van de stelsels van SWT.
  3. Verlenging van de afspraken rond tijdskrediet en landingsbanen.
  4. Opleiding: uitbreiding van 2 dagen opleiding naar gemiddeld 5 à 6 dagen (per 2 jaar) vanaf 2020.
  5. Mobiliteit: fietsvergoeding kan ingevoerd worden.De loonsverhoging die voorzien is vanaf 01 september kan besteed worden aan extra premie in de groepsverzekering.Deze formule biedt zowel voor werkgever als werknemer beduidende voordelen !