Uw gewaarborgde winst bij verlies

De verzekering ‘bedrijfsverlies na schadegeval’

 

Van éénmanszaak tot multinational: elke onderneming loopt het risico op het stilvallen van de activiteit door een brand, storm, een ontploffing of kortsluiting… Zo’n ramp kan u niet voorkomen, u indekken tegen de gevolgen ervan wél. Laat u bij Groep NBA adviseren over de verzekering Bedrijfsverlies/Bedrijfsschade na schadegeval.

Het gebeurt helaas nog al te vaak: een brand, blikseminslag of kortsluiting maken uw installaties of kantoren onbruikbaar. De materiële schade is gedekt door de brandverzekering, maar wat daarna? Uw planning of leveringstermijnen draaien in de soep, intussen lopen uw vaste kosten door. Bovendien vergroot de steeds grotere onderlinge verbondenheid van machines, bedrijven en toeleveranciers, in combinatie met lage stockniveaus, het risico op een financiële kater in geval van een incident.

De verzekering Bedrijfsverlies na schadegeval – ook wel de verzekering Bedrijfsschade  genoemd – dekt winstverlies en vaste kosten, eventueel ook bijkomende en variabele kosten. Ze vergoedt het verlies van omzet en nettowinsten, en komt tussen tot uw financiële situatie opnieuw is genormaliseerd. De verzekering waarborgt gedurende een vooraf bepaalde periode de verliezen van uw bedrijfsresultaat.

U begrijpt al dat deze verzekering maatwerk is, en daar zijn we bij Groep NBA Verzekeringen goed in. Elk bedrijf, elke situatie is immers anders. Samen bekijken we uw risico’s en welk pakket het beste bij uw bedrijf en activiteit past, zowel naar de aard van de dekking als de duur van de verzekering.

Hoe beschermt Groep NBA Verzekeringen uw bedrijfsresultaat bij schade?

 • Wij helpen bij het zoeken van de juiste formule:
  • Onrechtstreekse verliezen in de brandpolis vb. extra uitkering van 10% op het schadebedrag
  • Een dagvergoeding na zware schade vb. 250€ per dag
  • Een berekening op maat van uw onderneming op basis van uw resultatenrekening
  • Dekking van uw bedrijfsverlies na netwerkonderbreking of hacking

 

 • Wij geven uw advies:
  • Bij het bepalen van de juiste formule
  • Bij het bepalen van het te verzekeren bedrag op maat van uw bedrijf
  • Bij het bepalen van de relevante termijn op basis van uw bedrijfssituatie, vb. wat is de leveringstermijn van uw machines, primaire grondstoffen, …
  • Bij het detecteren van de relevante kosten die er kunnen zijn na een zware schade, vb. dienen de lonen van de arbeiders meeverzekerd ?

De verzekerde formule, de bedragen en de maximum duur van de uitkeringstermijn worden samen met u bepaald om uw bedrijfscontinuïteit te garanderen.