Fiscaalvriendelijk sparen voor uw pensioen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

U bent zelfstandige? Dan hoeven we u niet te vertellen dat uw wettelijke pensioenpot geen vetpot is: gemiddeld 840 euro, een kwart van de zelfstandigen krijgt minder dan 500 euro. Gelukkig is er het VAPZ – met deze spaarformule wint u twee maal: u bouwt aan een mooi appeltje voor de dorst, én geniet van een flinke fiscale korting. Bovendien kan u flexibel sparen naargelang uw inkomen. Kortom, het ideale pensioensparen op maat van zelfstandigen.

Ambtenaren genieten van een mooi overheidspensioen, privéwerknemers kunnen meestal rekenen op de zogenaamde tweede  pensioenpijler, waarbij het bedrijf (en of de werknemer met eigen bijdragen)  een extra reserve opbouwen.

Als zelfstandige staat u er grotendeels alleen voor, want uw officiële pensioen is omwille van diverse redenen bij de laagste van het land.

Toch heeft de overheid ook voor u de mogelijkheid voorzien om fiscaalvriendelijk een eigen pensioenreserve aan te leggen.

Het VAPZ is in dat opzicht erg interessant: u zet jaarlijks een bedrag opzij en geniet bij uw pensionering van de gestorte premies tegen een aantrekkelijke intrest. U doet dit volledig op uw eigen ritme en spaart op uw ritme met  maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse premies.

U recupereert via uw belastingaftrek  en uw lagere sociale bijdragen tot 2/3e  van de gespaarde premie !

Er is keuze tussen een gewoon VAPZ of een Sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt via een solidariteitsluik die voor alle aangeslotenen identiek is. Meestal gaan we evenwel aanvullende waarborgen op maat gaan bekijken omdat de solidariteitswaarborgen vaak heel beperkt zijn.

Risicowaarborgen bovenop de pensioenopbouw

U kan bijvoorbeeld met de waarborg premievrijstelling garanderen dat uw vooropgestelde spaarkapitaal er ook daadwerkelijk zal liggen ondanks een opgelopen invaliditeit of ziekte !

Andere waarborgen die aanvullend kunnen onderschreven worden: gewaarborgd inkomen, overlijdensdekkingen, kapitaal na ongeval, …

Wie betaalt de premie indien ik een vennootschap heb?

Aan u de keuze. U kan beslissen uw premie door uw vennootschap te laten betalen !

Het bedrijf betaalt de premies VAPZ dan in uw naam. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt dan wel belast als een voordeel van alle aard (VAA).

Uw voordeel om het zo aan te pakken:

U hoeft uw wedde niet hoger te plaatsen om privé te kunnen sparen. Indien u de betaling spreidt over het jaar (vb. per kwartaal of maandelijks), dan vergroten uw mogelijkheden in de 80%-regel vermits uw premie als regelmatig inkomen mag meegenomen worden als regelmatig inkomen.

Hoeveel kan u sparen?

Per jaar minimaal 100 euro en maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder, met een plafond van 3.256,87 euro (in 2019).

Met een Sociaal VAPZ gaat een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die bieden u en uw gezin een extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Bij een Sociaal VAPZ liggen de limieten iets anders, zo mag u maximaal 9,40% van het beroepsinkomen sparen, met voor 2019 als maximale bovengrens 3.747,19 euro.

Wanneer uw spaargeld opnemen?

De eindleeftijd van een VAPZ is de voorziene einddatum bij het afsluiten van het contract. Vanaf 1 januari 2016 mag de eindleeftijd van nieuwe VAPZ-contracten ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd liggen.

Hoe optimaliseert Groep NBA Verzekeringen uw pensioen? Reken op ons persoonlijk advies.

  • Uw bijdragen worden gespaard in een tak 21 vermits er kapitaalsgarantie rust op di type polissen
  • U kunt via uw VAPZ investeren in vastgoed door middel van een voorschot of een wedersamenstelling
  • Vergroot uw voordeel: u kunt uw VAPZ perfect cumuleren met een individuele pensioentoezegging (IPT), pensioensparen en/of langetermijnsparen. Wij berekenen voor u de fiscaal optimale oplossing.
  • Het eindkapitaal en de intrestvoet toegekend bij elke storting zijn gegarandeerd.
  • Geen verzekeringstaks op uw premies: u betaalt geen taks op uw stortingen.

Gedurende uw carrière geniet u volop van uw fiscaal voordeel, na uw carrière wordt gedurende enkele jaren een klein stukje van het kapitaal belast (systeem fictieve rente).