SOCIALE VOORDELEN RIZIV: Nieuwe aanvraagprocedure: eenvoudig en digitaal!

Als geconventioneerd zorgverlener heb je jaarlijks recht op een RIZIV-toelage. Om deze te bekomen moest er ieder jaar een omslachtige papieren procedure gevolgd worden. Dit behoort voortaan tot het verleden. Het RIZIV heeft de procedure vanaf dit jaar gedigitaliseerd. De timing van aanvraag en betaling zullen in de toekomst voor iedereen gelijk lopen. Dit zal alles een stuk gemakkelijker maken!

Wat verandert er?

Een zorgverstrekker heeft voortaan automatisch recht op de uitbetaling van een RIZIV-toelage. De zorgverlener moet niets meer aan het RIZIV bezorgen. De verzekeringsmaatschappijen  sturen op regelmatige basis de contractgegevens door naar het RIZIV.

Op 1 mei van ieder jaar zal de zorgverstrekker moeten aangeven welk contract actief is. Standaard is dat het contract waar ook het jaar voordien de premie op werd gestort, het ‘actieve’ contract is. In deze context gaat het over het contract waarop de bijdrage voor het sociaal voordeel zal gestort worden. Slechts één contract kan actief zijn.

Voor wie verandert de procedure wanneer?

apothekers, kinesisten, verpleegkundigen en logopedisten:

Vanaf 2020 automatisch voor premiejaar 2019

artsen en tandartsen:

Vanaf 2021 ontvangen zij toegang tot hun dossier in MyRiziv. Het aanvraagformulier voor premiejaar 2019 werd namelijk al verwerkt. Daarom is er voor deze beroepscategorie geen aanvraagprocedure in 2020

Vanaf premiejaar 2020 zal voor de 6 beroepen de aanvraag gelijk lopen en volledig digitaal gebeuren.

Bij pensionering verloopt de procedure tevens via MyRiziv. Het bedrag van het sociaal voordeel wordt niet meer op het RIZIV-contract, maar rechtstreeks op de rekening van de zorgverlener gestort. Dit bankrekeningnummer kan de zorgverlener in MyRIZIV beheren.

 

Via welke digitale tools?

MyRiziv: hier krijgt u een overzicht van de contracten

MyPension: Hier kan u zien hoeveel pensioenkapitaal er reeds werd opgebouwd via één of meerdere RIZIV-contracten

 

Verloop en timeline van de digitale procedure?

  • In mei 2020 krijgt de zorgverlener toegang tot een nieuwe MyRIZIV-module.
  • In juli 2020 zet het RIZIV alle info ter beschikking van de zorgverlener in MyRiziv. Vervolgens maakt het RIZIV automatisch de premieaanvraag aan en berekent het bedrag van het sociaal statuut waarop de zorgverlener recht heeft (evaluatieresultaat).
  • In juli – augustus 2020 is het evaluatieresultaat beschikbaar in MyRIZIV.

Als de zorgverlener recht heeft op het maximumbedrag, moet hij niets meer te doen.

Heeft hij geen recht op het maximumbedrag of heeft het RIZIV extra gegevens nodig, kan hij ze via MyRIZIV bezorgen.

Indien het RIZIV geen premieaanvraag heeft aangemaakt omdat de zorgverlener niet voldoet aan de basisvoorwaarden, kan hij dit alsnog doen via MyRIZIV.

  • In september – december 2020 start dan de uitbetaling van de RIZIV-bijdrage. Deze wordt door het RIZIV rechtstreeks op het contract gestort.

 

Wat kan de zorgverlener in MyRiziv?

  • zijn contractgegevens raadplegen
  • aanduiden welk contract actief is
  • zien of hij voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut (geconventioneerd, actief in het kader van een ziekteverzekering),

Het RIZIV zal de zorgverlener steeds via e-mail op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen in kader van zijn sociaal statuut, zoals wijziging van contractgegevens, uitbetaling van de premie enz. Het is dus belangrijk dat u uw zijn e-mailadres doorgeeft via MyRIZIV.

 

Communicatie

Het RIZIV verstuurde eind januari een communicatie naar de zorgverleners. De verzekeringsmaatschappijen zullen tevens communicatie versturen om iedereen voldoende te informeren.

In een overgangsperiode behoudt het RIZIV nog een aantal papieren informatiestromen:

  • Als er geen automatische premieaanvraag werd aangemaakt, zal de zorgverlener vanaf juli 2020 een papieren aanvraag kunnen indienen
  • Als het mailadres nog niet gekend is, stuurt het RIZIV de aanvraag via de post
  • De zorgverlener krijgt ook de keuze om een beslissing via de post te betwisten

 

Administratieve opvolging en ondersteuning

Indien u dat wenst kunnen wij de verantwoordelijkheid opnemen via een mandaat / volmacht om uw RIZIV-overeenkomst(en) op MyRiziv door ons te laten beheren.

Als gemandateerde kunnen wij op MyRiziv dezelfde informatie raadplegen en dezelfde handelingen uitvoeren als de zorgverstrekker.

 

Contacteer ons om uw volledig te ontzorgen, vanaf maart 2020 kunnen mandaten geactiveerd worden !

 

Alle praktische informatie vindt u ook steeds terug op de website van het RIZIV

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/Paginas/default.aspx

 

Voor vragen kan u uiteraard steeds bij ons terecht