Covid 19 – Vouchers voor events – Tijdelijke maatregel

In navolging van de regeling voor de reissector heeft de overheid ook maatregelen genomen om de eventsector te beschermen.

*7 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard*

 

Organisatoren van events mogen onder bepaalde voorwaarden een voucher afleveren in plaats van een refund.

Er zijn evenwel redelijk strikte voorwaarden:

  • vervangende evenement moet identiek zijn en binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon georganiseerd worden;

De grotere festivals en grote sportevenementen met dezelfde essentiële kenmerken genieten van een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.

De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen dezelfde termijn.

 

Accbelgium

Humo