Covid 19 – Vouchers voor pakketreizen – Tijdelijke maatregel

Wat met annulaties van reizen ? Welke regels gelden er ?

Gelden de gewone annulatievoorwaarden? Moeten voorschotten terugbetaald worden? Mogen tegoedbonnen ? In eerste instantie dient men na te gaan of men onder de nieuwe en tijdelijke maatregel valt die enkel geldt voor contracten met reisorganisatoren.

Moet een reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip ‘pakketreis’ is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Indien het contract in kwestie niet met een reisorganisator werd gesloten:

Kijk in eerste instantie na wat de annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten de annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij het voorschot dient terug betaald worden of niet ?
Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven.

Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door de reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie).

Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
2. aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
3. de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
4. én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis
5. de tegoedbon is een titel ten aanzien van jou (de reisorganisator die hem heeft uitgegeven)
6. de reiziger mag de tegoedbon naar eigen keuze besteden
Tegoedbonnen die niet worden besteed door de reiziger binnen het jaar na uitgifte, moet je als reisorganisator op vraag van de reiziger terugbetalen. Deze terugbetaling moet je doen binnen de zes maanden.

Let wel op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down is er wettelijk geen verplichting om de reis met de klant te annuleren. Wenst u als reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van uw contract.

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden.

Annulering van een geboekte reis – wat met uw verzekeringspolis ?

1. Je of je gezinsleden worden ziek en je kan niet vertrekken: dit is gedekt via de annulatie-verzekering.
2. Je bent niet ziek en je reisbestemming is in een land met positief reisadvies: zelf annuleren is niet gedekt via de annulatie-verzekering tenzij u een andere gedekte oorzaak zou hebben vb. ontslag, intrekking verlof door werkgever, zware schade aan uw woning, … (cfr. uw contractuele voorwaarden van uw polis)
3. Je bent niet ziek en je reisbestemming is een land met negatief reisadvies: zelf annuleren is meestal niet gedekt via de annulatie-verzekering, want een pandemie is veel voorkomende uitsluiting
4. Een evenement/congres wordt geannuleerd door de organisator, en je dus niet kan gaan: ook dit geval is meestal niet gedekt !
5. U kan niet naar uw reisbestemming wegens een inreisverbod dat is ingesteld door de plaatselijke overheid: dit is meestal niet gedekt via de annulatie-verzekering.

 

U dient contact op te nemen met uw reisorganisatie/luchtvaartmaatschappij om annulering, wijziging of uitstel van de reis aan te vragen.
De website van Toerisme Vlaanderen geeft een mooi overzicht voor zowel de annulaties van reisorganisatoren als van andere bedrijven in de toeristische of evenementensector.
Zowel voor de eindklant als voor mensen uit de sector zelf is dit een goeie informatiebron!

 

Nuttige links:

Toerisme Vlaanderen