VERMOGENSOPBOUW

Pensioenkloof opvullen

Minimum pensioen van € 1.500 / maand is een politiek statement. Wat leert ons de huidige werkelijkheid rond pensioenen? 

Inkomensverschil na pensionering bij een volledige loopbaan.

 

 

 

Overzicht huidig wettelijke pensioen volgens beroepsstatuut.

De pensioenkloof is het verschil tussen uw salaris en het wettelijk pensioen. De pensioenkloof bedraagt in het meest gunstige scenario van een 45 jarige loopbaan 800 euro per maand.

 

 

Pensioenkloof dichtrijden 

1. Benut uw spaarfiscaliteit

Onderzoek wijst uit dat de Belg gemiddeld € 350 per maand kan sparen (*€ 4200 / jaar). Pensioensparen of lange termijn sparen bieden een zetje door een jaarlijks fiscaal voordeel en kunnen helpen tot spaardiscipline.

2. Beleg systematisch

Welk pensioenkapitaal kunt u opbouwen door jaarlijks € 4.200 te sparen? Systematisch instappen laat toe om dynamischer te beleggen en om op realistische basis te mikken op een hoger rendement. Het effect van samengestelde intrest speelt een doorslaggevende rol.

3. Hou vast aan uw plan

Rendement en spaardiscipline zijn beide even belangrijk om uw koopkracht te vrijwaren.

 

WIJ STAAN U BIJ OM UW DOELSTELLINGEN TE BEPALEN EN DEZE SAMEN TE BEREIKEN.