KMO

We streven als onafhankelijk makelaar steeds naar de beste voorwaarden voor onze klanten.

Gezien iedere onderneming een USP heeft om in de huidige markt gestand te houden moeten we bij het bekijken van onze dossiers steeds hetzelfde stramien volgen:

– Inventarisatie – in kaart brengen van de huidige stand van zaken

Een goede voorbereiding is nodig om correct advies te kunnen geven.
Ondernemingen evolueren en vaak zien we dat hun verzekeringspakket niet mee evolueert of dat er aspecten niet aangepakt worden wat de continuïteit van de onderneming in het gedrang kan brengen.

De risico’s oplijsten en de risicodekkingen die in plaats zijn naast elkaar plaatsen is dan ook fundamenteel.

– Audit

Is het verzekeringspakket à jour en houdt dit rekening met alle aspecten van uw onderneming?
Is de prijszetting juist voor hetgeen men krijgt ?
Welke valkuilen zitten er in het huidige pakket ?
Zijn er bepaalde uitbreidingen / clausules die niet opgenomen werden ?

– Analyseren

Zijn alle aspecten afgedekt of zijn er zaken over het hoofd gezien?
In vele gevallen zijn de polissen na het afsluiten ervan niet meer afgetoetst aan nieuwe risico’s die doorheen de tijd ontstaan.
Vb. het belang van ICT en de afhankelijkheid voor ieder bedrijf wordt vaak schromelijk onderschat

– Advies en aanpassingen

Uiteraard moeten er keuzes gemaakt worden en daar focussen wij ons uiteraard niet alleen op prijs, maar ook op de werkelijke noden van het bedrijf.

Wij bezorgen u een volledig gedocumenteerde studie die alles aspecten samenvat en begeleiden u in uw keuzes.