De verzekering op maat van medische vrije beroepen

Reeds meer dan 40 jaar biedt Groep NBA globale oplossingen voor vrije beroepen, of het nu gaat om beroepsgerelateerde verzekeringen of om de eigen sociale bescherming binnen de beste fiscale optimalisatie.

Welke functie u ook bekleedt in de medische of paramedische sector, de zorg voor uw sociaal opvangnet is bij ons in goede handen. Dankzij onze uitgebreide ervaring, ook binnen grotere organisaties zoals huisartsenkringen, wijkgezondheidscentra, groepspraktijken, VZW’s en rusthuizen, kunnen wij u de juiste begeleiding en correct advies bieden.

Met bijzondere aandacht voor maatoplossingen, strikte opvolging van de evoluties in wetgeving en rechtspraak bieden wij medische en paramedische beroepen een persoonlijk beheer van al hun dossiers in alle vertrouwelijkheid. Als zelfstandige in de medische of paramedische sector is het belangrijk een aantal beroepsgerelateerde risico’s in te calculeren. In elk beroep bestaat het risico dat door het stellen van een handeling schade wordt toegebracht aan anderen. Het is niet altijd duidelijk hoe aanzienlijk de schade uiteindelijk zal zijn en hoezeer een medische fout uw toekomst op het spel kan zetten.
De polis BA Beroep waarborgt de contractuele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beroepsfouten gedekt zodat u uw beroep met een gerust gemoed kan blijven uitoefenen.
Als zelfstandige in de medische of paramedische sector valt u terug op een veel beperkter sociaal vangnet dan een loontrekkende bediende. Het is geen geheim dat u bij pensionering slechts recht hebt op een klein pensioen en dat u bij eventuele langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval, slechts een geringe uitkering ontvangt.

B.BA Medical

B.BA medical is een product van B.BA, een groepering van 5 onafhankelijke Vlaamse verzekeringsmakelaars met jarenlange ervaring en aanwezig over gans Vlaanderen.

Groep NBA Verzekeringsmakelaars lag in 2000 aan de basis van dit samenwerkingsmodel tussen onafhankelijke makelaars die hun kennis willen samenleggen ten dienste van hun klanten.

Dankzij samenwerkingsakkoorden met alle belangrijke verzekeringsmaatschappijen kan B.BA exclusieve verzekeringsproducten ontwikkelen die uitsluitend toegankelijk zijn voor B.BA klanten.

 

Uw Apotheek

Groep NBA kent de apotheekwereld als geen ander.

U vindt alle informatie onder de specifieke rubriek: Uw Apotheek

Partner VeDa - Verenigde Dierenartsen

VeDa Verenigde Dierenartsen

Sinds 2017 zijn we de vaste partner van VeDa, de Vlaamse beroepsvereniging voor diergeneeskundigen.

In overleg met deze belangenvereniging en tal van andere actoren in de sector werkten we een evenwichtig pakket uit op maat van elke diergeneeskundige.

Op regelmatige basis worden er opleidingen georganiseerd voor de leden, de startende diergeneeskundigen.

 

Ons exclusieve verzekeringsprogramma is onderdeel van onze medical approach B.BA Medical .

Het gaat om volgende verzekeringsoplossingen:

 • BA Beroep dierenarts: Steeds meer diergeneeskundigen werken samen onder de vorm van een DAP
 • Is uw verzekeringspolis reeds aangepast aan deze nieuwe manier van werken en aan de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn?
 • DMO’er, kleine huisdieren of eerder gespecialiseerd in dure sportpaarden? Wij stellen u onze gepaste oplossingen voor.
 • Professionele rechtsbijstand: wij zorgen voor waarborgen op maat van de specifieke context van uw beroep (geschillen met de Orde, FAVV,…)
 • Bescherming van uw gezinsinkomen bij ziekte/invaliditeit, overlijden …
 • Pensioenopbouw: kent u de POZ reeds? Dit is een nieuwe fiscaalvriendelijke oplossing voor pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap. Wij adviseren u of dit voor u fiscaal opportuun is!
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering praktijk en privé: een polis op maat met de nodige uitbreidingen die u à la carte kan onderschrijven.

Als medisch beroeper heeft u toegang tot een hele waaier aan producten op maat.

Exclusieve voordelen voor starters:

 • van een goedkope autoverzekering tot een sterk gewaarborgd inkomen om zonder zorgen uw professionele activiteit te kunnen starten, tot het verzekeren van uw eerste woning …

Begeleiding en advies gedurende uw loopbaan:

 • naarmate uw carrière vordert zullen ook uw behoeftes wijzigen en begeleiden wij u om de juiste keuzes te maken op lange termijn

Na uw loopbaan:

 • ook na uw loopbaan begeleiden wij u om het opgebouwde vermogen te vrijwaren en de nodige stappen te zetten zodat u kan genieten van deze rustigere levensfaze