Reeds meer dan 25 jaar actief in verzekeringen voor VZW's

Doorheen de jaren hebben zijn we vertrouwd geraakt met de diversiteit van de vzw-wereld.

Onze jarenlange ervaring en contacten laten ons toe uw risico’s correct in te schatten en te verzekeren.

Diverse producten werden op maat ontwikkeld en verder verfijnd, zowel naar waarborgen als naar prijszetting toe.

We bieden dan ook het totaalpakket aan, waarbij u ook voor uw polis arbeidsongevallen, een brandverzekering voor gehuurde gebouwen of eigendommen, groepsverzekeringen voor uw personeel,… steeds bij ons terecht kunt.

Vijf goede redenen om voor het vzw-team van Groep NBA te kiezen

  1. Wij bieden unieke verzekeringspolissen op maat van VZW’s.
  2. Jarenlange ervaring met de specifieke problematiek van VZW’s.
  3. Wij behartigen persoonlijk de schaderegeling en volgen deze strikt op.
  4. Steeds de beste tarieven door vergelijking en volume.
  5. Maatwerk schrikt ons niet af. Geen enkele vzw is immers identiek!

Waarmee kunnen wij u helpen ?

Elke VZW dient rekening te houden met de samenleving waarin ze participeert. Om het voortbestaan van de vzw op lange termijn te garanderen, dient een goede inschatting te worden gemaakt van de risico’s die de betrokken partijen lopen.

Duizenden vrijwilligers staan dagelijks in voor de werking van zo’n 40.000 actieve vzw’s. Deze dienen sinds de wet van 2005 verplicht te worden verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. In bepaalde sectoren geldt daarnaast een verplichte dekking voor persoonlijke ongevallen, terwijl deze voor andere vzw’s dan weer een vereiste vormt om erkend te worden als federatie. Voor heel veel vzw’s blijft dit evenwel een vrije keuze.

VZW’s vormen bovendien één van de grootste werkgevers met zeer specifieke eigenschappen die om specifieke oplossingen vragen. Zo maakt het personeel van vzw’s bijvoorbeeld meer dan in andere ondernemingen gebruik van een eigen voertuig.

Daarnaast merken wij op dat veel mensen een mandaat opnemen als bestuurders van een vzw.

Voor hen vormen een polis bestuurdersaansprakelijkheid en een uitgebreide dekking rechtsbijstand geen overbodige luxe.

Conflicten met subsidiërende overheden, controleorganen, de alsmaar veranderende wetgeving, kredietinstellingen, mondige burgers, … .

Dankzij de grote diversiteit aan vzw’s begeleid door Groep NBA Verzekeringsmakelaars blijven we alert en vinden we het telkens opnieuw een uitdaging om voor U een op maat uitgewerkte oplossing te vinden.

Door onze sterke aanwezigheid op de markt blijven we ook steeds op de hoogte van de nieuwste wetgeving en tendensen en passen we telkens proactief onze verzekeringsproducten aan.

Audit of opleiding nodig binnen uw organisatie ?

Wij delen onze kennis graag met de sector.

Vaak worden wij gevraagd om opleidingen te verzorgen voor koepelorganisaties, belangenverenigingen, cultuurraden, sportraden, …

Volgende thema’s komen dan vaak aan bod:

Aansprakelijkheid:

bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van vrijwilligers en de organisatie in het bijzonder

Extra-legale voordelen voor werknemers:

informatiesessies rond extra-legale voordelen zoals groepsverzekeringen, hospitalisatieplannen, plannen voor ambulante kosten, …

Het vzw-team van Groep NBA staat ter uwer beschikking.

AUDIT

Een analyse van uw verzekeringsportefeuille ? U wil een volledige marktstudie en de beste voorwaarden voor uw organisatie ?

OPLEIDING / SEMINARIE